V E R K

DET X-DIMENSIONELLA KORTSPELET  /  2017

A poetic, table top role play-inspired tool kit for excursions in spoken language, imagination and the surroundings. Developed during anartistis research project on fictions and portals in collaboration with Teater InSite and NYXXX. 

Du kan ladda ner spelmanualen här.

Korten tar en grupp spelare mellan verklighetens olika dimensioner. Spelet börjar med att man använder ord för att beskriva för varandra vad som finns. Under spelets gång expanderas rummets möjligheter. Spelmanualen innehållet olika förslag på hur man själv kan utveckla och förändra spelet. Det X-dimensionella kortspelet har spelats tillsammans med deltagare under våren 2017 på Transistorfestivalen, PAF och i Caroli.


M E D V E R K A N D E

Ebba Petrén, Gabriel Widing, Moa Hjärtström, Thom Kiraly, Liv Kaastrup Vesterskov och Matthias Hahne TorbjörnssonR E G I
S K Å D S P E L
V E R K 
T E X T
O M
K O N T A K T