R Ö S T

HADET  /  2016

Hadet bygger på texter ur Thorstein Thomsens bok Hadet. I dikterna möter vi Sara, en ung flicka, som under andra världskriget går in i motståndsrörelsen. Dikterna är skrivna i dagboksformat och beskriver Saras liv med både krig och kärlek. Historien är ett nervpirrande drama om en ung flicka som både blir till kvinna och till soldat i kampen mot tyskarna.


M E D V E R K A N D E

Text: Thorstein Thomsen. Regi: Malene Begtrup Andersen. Musik: Björn Lindberg Röst och song: Liv Kaastrup Vesterskov. Transistor Sound.R E G I
S K Å D S P E L
V E R K 
T E X T
O M
K O N T A K T