S K Å D S P E L

DÖD ÅT VÄLFÄRDSSTATEN   2019

Död åt välfärdsstaten är en betraktelse över det land som vi känner som Sverige - från Tage Erlanders folkhem, till Olof Palmes demokratiska socialism, till Fredrik Reinfeldts påståenden att svenskar nattats till sömn av välfärdssystemet, till dagens politiska diskussion där begrepp som underklass och utanförskap och svenskhet är heta ämnen. Föreställningen utspelar sig på en bondgård misstänkt lik Orwells där alla djur är jämlika, några bara mer jämlika än andra. Teatr Weimar.

M E D V E R K A N D E

Koncept: Jörgen Dahlqvist and Kent Olofsson. Text and regi: Jörgen Dahlqvist. Koreograf: Lidia Wos. Music: Kent Olofsson, Lise Kroner and Nicklas Nilsson. Kostume. Sandra Haraldsen. On staged: Linda Ritzén, Carl Gustafsson, Camille Marchadour, Liv Kaastrup Vesterskov, Nicklas Nilsson, Lise Kroner, Lidia Wos, Jörgen Dahlqvist, Kent Olofsson och Mattias AlheimR E G I
S K Å D S P E L
V E R K 
T E X T
O M
K O N T A K T