R E G I 

ETT ANNAT ARKIV  /  2022

Ett annat ARKIV är en sensorisk monolog om kropp, våld och mat. En föreställning om en människas uppgörelse med sitt förflutna - iscensatt med skådespeleri, teknik och smak. Under vårens interaktiva upplevelse ARKIV utforskade Teater INSITE kvinnligt kodade minnen av att bära. Ett annat ARKIV är en fristående vidareutveckling där vi befinner oss i ett manligt kodat rum. Här exponeras kroppens minnen och balanserar mellan kontroll och kontrollförlust. Till skillnad från ARKIV tar vi i denna föreställning in en regissör och en skådespelare för att vidare undersöka tematiken och därigenom bidra till att utveckla Teater INSITEs omslutande publikmöte.

"En vedertagen historia om hur våld går i arv." "Skådespelaren är skicklig i rollen som mannen som fallit offer för sina omständigheter" / Sara Berg, Sydsvenskan


M E D V E R K A N D E

Koncept: Teater Insite. Regi: Liv Kaastrup Vesterskov. Rum: Amanda Monceau, Text: Emmy Högström Tagesson, Skådespel: Matthias Hahne Thorbjörnsson, Ljus: Jonas, Åkesson, Ljud: Martin KullbergR E G I
S K Å D S P E L
V E R K 
T E X T
O M
K O N T A K T