V E R K

NATTSEKVENSER  /  2016

Nattsekvenser är ett hörspel. Vi bjuds här på en introspektiv resa in i den tid på dygnet då man förväntas ligga och sova. 

Inter Arts Center, Malmö


M E D V E R K A N D E

Text och röst: Liv Kaastrup Vesterskov. Musik: Anton Jansson

R E G I
S K Å D S P E L
V E R K 
T E X T
O M
K O N T A K T