V E R K

18 ÖER  /  2016

Digital film (34 min 21 sek)

En dokumentärpoetisk betraktelse över den skandinaviska samkänslan och om att bygga sin identitet utifrån den plats där du föds och lever. Med stöd från Clara Lachmanns stiftelse.


M E D V E R K A N D E

Idé och musik: Liv Kaastrup Vesterskov. Medverkande: Petur Meinhard Ellebye Andersen. Video och ljud: Liv Kaastrup Vesterskov, Etta Säfve och Jörgen Dahlqvist. Producent/projektledare: Anna Jonsson BjörckR E G I
S K Å D S P E L
V E R K 
T E X T
O M
K O N T A K T