S K Å D S P E L

KONVERGENS  /  2017

Hon: "Du slutade titta på mig, för om du skulle titta så skulle du se på vilket sätt jag skilde mig från dig och du kunde inte stå ut med det. Du var rädd för att du skulle drabbas av den förbjudna känslan främlingskap. För att du inte skulle tycka om min skillnad. Du skulle se min skillnad och du skulle känna vämjelse inför den och det skulle vara skam."


M E D V E R K A N D E

Regi och Text: Annika Nyman Musik: Fabio Monni Skådespil: Liv Kaastrup Vesterskov och Rafael Pettersson Song: Agnes Ragna Ulrika Teater Mutation Ljus: Anton AnderssonR E G I
S K Å D S P E L
V E R K 
T E X T
O M
K O N T A K T