R Ö S T

SKELLEFTEÅ/MALMÖ  /  2022

Ett myller av röster från Skellefteå i norr till Malmö i söder som tillsammans skapar en bild av vår samtid. En hyperrealistisk betraktelse i två akter i spännvidden mellan landsbygd och stad. Teatr Weimars nya föreställning Skellefteå/Malmö är en berättelse i två akter om en persons liv och död. I efterspelet av två händelser - sabotaget av en bensinmack i Skellefteå och flera år senare en knivhuggning i Malmö - får vi ta del av en mängd människor som på olika sätt drabbats och reagerar på det som hänt.

Föreställningen försöker lägga ett pussel kring vem den person som alla talar kring verkligen var genom de olika minnesfragment som kommer fram under berättelsens gång. Skellefteå/Malmöundersöker saker som vad en sanning är och vad de kan vara (i tider när fakta görs till en personlig tolkning av världen) och där tolkningen av vad som skett förhandlas fram i föreställningen. Föreställningen lägger sig nära verkligheten för att få en ny blick på oss själva och vår tid.

Skellefteå/Malmö är en del av en pågående undersökning av stad och landsbygd som började med hörspelet Karlskrona/Malmö (som beskriver samma händelse i Malmö ur en annan persons perspektiv). Karlskrona/Malmö som kommer att finnas tillgänglig för lyssning i samband med denna premiär. Undersökningen kommer slutligen avslutas med filmen Umeå/Malmö (premiär senare i vår) där ytterligare aspekter kring händelsen kommer fram utifrån en tredje person som också varit del av händelsen i Malmö.

Med ett tjugotal högtalare, videoprojektioner och fördjupat skådespeleri undersöker Teatr Weimar i Skellefteå/Malmö nysaklighet och hyperrealism i text, video- och ljudarbete med syfte att utforska en ny berättarform för teatern. Undersökningens tre berättelser utgår från tre svenska småstäder där Jörgen Dahlqvist, Kent Olofsson, André Christenson och Linda Ritzén växt upp innan de flyttade till Malmö av olika anledningar.


M E D V E R K A N D E

Koncept: Jörgen Dahlqvist, Kent Olofsson och Linda Ritzén. Medverkande: Jörgen Dahlqvist, Kent Olofsson, Linda Ritzén och André Christenson samt Liv Kaastrup Vesterskov, Carina Ehrenholm, Malin Molin, Frida Stavnes, Wayra Monasterio, Tim Dillman, Marcus Råberg, Mark Base, Erik Holmström, Saga Gärde m.fl. Producent: Anna Jonsson Björck.


R E G I
S K Å D S P E L
V E R K 
T E X T
O M
K O N T A K T