V E R K

MERMAIDS  /  2016

Digital film (26 min 12 sek)

Visning på Malmö Dockteater. Stöd från ABF och produceret af Transistor festivalen.R E G I
S K Å D S P E L
V E R K 
T E X T
O M
K O N T A K T