V E R K

TRE SYSTRA - EN FILM  /  2017

Digital film (36 min 41 sek). Visning I Folkes Bio Malmö och Folkes Bio Gylleboverket.


M E D V E R K A N D E

Text, röst och video: Liv Kaastrup Vesterskov. Ljuddesign och musik: Björn Lindberg. Musik: Anton Johansson. Färgredigering: Jörgen Dahlqvist. 

R E G I
S K Å D S P E L
V E R K 
T E X T
O M
K O N T A K T