V E R K

FLäT  /  01  JULI - 15  AUGUST 2023

Flät är en ny föreställnings- installation i flera medier som undersöker den svenska 'prepper'-rörelsens röster, strategier och redskap för att se närmare på den framtid som allt fler förbereder sig  på. 


VERKET OPLEVES I KONSTHALLEN PÅ IFÖ CENTERET, BROMÖLLA 2023

01 JULI - 15 AUGUST. KL 10.00 - 15.00  

OPLEV RESA IN PÅ FABRIKSOMRÅDET DEN 03. JULI, 10. JULI, 17. JULI OCH 24. JULI. KL 14.00 


Med stöd av Kulturrådet och Ifö Centret i Bromölla

R E G I
S K Å D S P E L
V E R K 
T E X T
O M
K O N T A K T