_


 

Liv Kaastrup Vesterskov work as an actress, writer and director active within the fields of theatre, film and the arts. She holds a bachelor and masters degree from the Malmö Theatre Academy (SE) as well as music education from Talent Aalborg (DK). In 2021 she also became a part of the Talent To Watch, a program for new voices in Swedish feature film. 

Born in North Jutland, Denmark Liv is today based in the South of Sweden. As an avid educator Liv has taught at Malmö Theatre Academy and given lectures in Sweden and abroad. Hailed as one of the exciting voices to emerge on the Nordic scene Liv's projects have encompassed various projects and artistic investigations through materials such as text, video, sound and objects.

"Her research in projects asks poetically and personally questions about what it is to be human, the interpersonal in our contemporary society. With a photographic poetic imagery and her own artistic way of looking, she uses the camera to examine and collect material, which together with her texts, forms a world where abstraction, documentary reality and poetic sharpness meet. Her work carries with it both a fragility and a courage in the cinematic images." /Etta Säfve, konstnär & konstnärlig ledare för Gylleboverket."

F O T O  E M M A   I N G O L F

2022  Tilldelt dramatikerstöd av Dramatikerrädet vid Sveriges forfattarfond

2021  Tildelt arbetsstipendium frän Konstnärsnämden

2020  "Skådespelarna är helt lysande." /Sydsvenskan, Boel Gerell. "...och gör en remarkabel och nyansrik prestation i ett verk som ställer mycket höga krav på skådespelarna i Liv Kaastrup Vesterskovs regi." /Skånska Dagbladet, Clemens Altgård om If I Were a Boy.

2020  Tildelt arbetsstipendium frän Konstnärsnämden

2018  "Liv Kaastrup Vesterskovs starka utstrålning och förmåga att gestalta textens olika skikt gör så det blir en föreställning som berör och griper tag." /Skånska Dagbladet, Clemens Åltgård om Tre Systrar.

2016  Tildelt Sparbankskånes Stiftelsens Stipendie av Teaterhögskolan, Malmö.  "För hennes arbete inom teatern och för att starta en samtal om estetik". /Sparbankskånes Stiftelsens Stipendie tilldelat av Teaterhögskolan, Malmö.

2015  Tildelt Olle Linds stipendium for unge skuespillere av Teaterhögskolan, Malmö. "För hennes förmåga att väva samman scenens olika språk, och för hennes vilja att artikulera sig rikt i flera olika genre. Genom skådespelande och musikalisk skicklighet, intellektuell nysgerrighed och humor skapar hon nya och oväntade uttryck. Hon förkroppsligar på flera olika sätt gränsgångarens hållning, och hon gör det alltid med en känsla av lätthet." / Teaterhögskolan i Malmö tildelte Olle Linds stipendium for unge skuespillere.

R E G I
S K Å D S P E L
V E R K 
T E X T
O M
K O N T A K T